Trường Đại học Quốc gia Chungbuk – Hàn Quốc

Trường Đại Học Quốc Gia Chungbuk Hàn Quốc - Tư vấn du học SACCO

Giới thiệu Tổng quan về Trường Trường Đại học Quốc gia Chungbuk (CBNU), được thành lập vào năm 1951, đã khẳng định vị thế của mình là một trong những trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc.  Với tinh thần sự thật, công lý và tiên phong, CBNU đã đóng vai trò quan trọng … Read more