Du Học Hè Singapore

Chương trình du học hè Singapre dành cho mọi lứa tuổi

Du học hè Singapore là một chương trình du học ngắn hạn từ 2 – 4 tuần dành cho các học sinh từ 7-18 tuổi.  Du học hè trở nên đa dạng dưới sự kết hợp của nhiều hình thức trải nghiệm văn hóa, trao dồi kiến thức, và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ. … Read more