Du Học Hè Singapore

Chương trình du học hè Singapre dành cho mọi lứa tuổi

Du học hè Singapore là một chương trình du học ngắn hạn từ 2 – 4 tuần dành cho các học sinh từ 7-18 tuổi.  Du học hè trở nên đa dạng dưới sự kết hợp của nhiều hình thức trải nghiệm văn hóa, trao dồi kiến thức, và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ. … Read more

Du Học Hàn Quốc

Du Học Hàn Quốc - Công ty Tư Vấn Du Học SaCC

Du học Hàn Quốc là việc các sinh viên quốc tế chọn lựa để tiếp tục học tập và trải nghiệm cuộc sống tại các trường đại học và trung học chuyên nghiệp tại Hàn Quốc. Trong quá trình du học này, học sinh thường tham gia vào các chương trình học tập ngắn hạn … Read more